Averøy Håndballklubb
Trond Ramstad style=

Trond Ramstad

2.Varamedlem
Odd Sigbjørn Tvestad style=

Odd Sigbjørn Tvestad

Leder
Joar Inge Stene style=

Joar Inge Stene

Nestleder
Frode Mjønes style=

Frode Mjønes

Materialforvalter
Kristi Garte style=

Kristi Garte

Styremedlem
Trude Helset Kristiansen style=

Trude Helset Kristiansen

Styremedlem
Torgeir Krydsby style=

Torgeir Krydsby

Styremedlem
André Veiset style=

André Veiset

Styremedlem
Grete Nilssen Karlsen style=

Grete Nilssen Karlsen

1.Varamedlem