Hjemmekamper, kiosk og sekretariat

Publisert av Kari Raanes den 22.11.16. Oppdatert 24.01.17.

Fra og med 22. januar 2017 vil det være de enkelte lagene v/oppmennene som er ansvarlige for gjennomføring av klubbens kamparrangement i henhold til liste utarbeidet av arrangementansvarlig i klubben.

For hvert arrangement skal laget stille med en hovedansvarlig, 3 kioskvakter, 2 i sekretariat og en dommervert. Funksjonene dommervert og hovedansvarlig kan godt slås sammen dersom dette ikke går ut over funksjonen som dommervert.

Oppmennene setter opp vaktlister for de arrangementene som laget er ansvarlig for og fordeler arbeidet så jevnt som mulig på de foresatte som er tilknyttet laget. Vaktlistene settes opp og distribueres så tidlig i sesongen som mulig. Dersom det er noen som ikke kan stille er de selv ansvarlige for å skaffe stedfortreder eller bytte vakter/arrangement med andre foresatte.

Instrukser for kiosk, sekretariat og dommervert finner du nederst på denne siden.

INNSTRUKS FOR KIOSK.docx
Instruks for dommervert.pdf
Instruks for gjennomføring av kamparrangement.pdf
Instruks for sekretariat.pdf
Kiosk og sekreteriat f.o.m. 22. januar 2017.xlsx