Averøy Håndballklubb (AHK) ble stiftet 26.april 2012. AHK har et mål om å gi et håndballtilbud til alle barn og unge i Averøy kommune,
innenfor de rammer og ressurser klubben til enhver tid har. AHK trener og spiller hjemmekampene sine i Averøyhallen,
som ligger ved Averøy Ungdomsskole på Bruhagen.

Håndballeventyret på Averøy startet da vi begynte med minihåndball, som en avdeling under Kristiansund Håndballklubb (KHK) i januar 2009,
etter initiativ fra Janne Vatn og Arnulf Roaldsøy. De har vært sentrale ildsjeler siden oppstarten og er det fortsatt i Averøy Håndballklubb.
KHK bidro med god hjelp og støtte i startfasen, og AHK vil fortsette å samarbeide med KHK der det er naturlig.

Averøy Håndballklubb har gjennom sin visjon et uttalt mål om å være en inkluderende organisasjon, hvor alle barn og voksne skal føle seg velkomne. På denne måten ønsker vi å være et sted hvor sosiale, økonomiske, religiøse og kulturelle forskjeller ikke gjør seg gjeldende. Dette i tråd med verdigrunnlaget i Norges Idrettsforbund.

All innsats i Averøy Håndballklubb er basert på frivillighet og dugnad.