Visjoner i Averøy Håndballklubb.

En klubb for alle! RITT - Respekt, Inkluderende, Trivsel og Toleranse.

Respekt: Vi skal respektere hverandre, våre forskjeller og våre ulike utgangspunkt i livet. Vi skal snakke til og om hverandre med respekt.
Inkluderende: Vi ønsker å være en inkluderende klubb, alle skal føle seg velkommen, uansett forutsetninger/bakgrunn.
Trivsel: Vi vil at AHK skal være en klubb man forbinder med trivsel. Innsatsen blir bedre på både trenere og spillere når man er i et miljø hvor man trives. Vi skal også ha tid til lek og moro. 
Toleranse: Vi må ha toleranse for våre individuelle forskjeller. Nei til mobbing! Individuelle forskjeller krever også individuell behandling. ”Vi må behandle alle ulikt for at det skal bli behandlet likt.”